Liam & Jeanie är parad!

Stamtavla/Pedigree

Valpar planeras hösten 2019.

Information om föräldrarna kommer senare.

Valpar ifrån B-kullen/Puppies from the B-litter.

Ifrån A-kullen: Valparna 8 veckor gamla./ 8 weeks old puppies from the A-litter.
2016

Ifrån A-kullen: Alice med sina små grabbar, 18 dagar gamla! Den stora väger nu över 1 kg. 2016

❤❤❤