Valpar planeras hösten 2019.

Information om föräldrarna kommer senare.

Valpar ifrån B-kullen/Puppies from the B-litter.

Ifrån A-kullen: Valparna 8 veckor gamla./ 8 weeks old puppies from the A-litter.
2016

Ifrån A-kullen: Alice med sina små grabbar, 18 dagar gamla! Den stora väger nu över 1 kg. 2016

❤❤❤

In Memorial / Till minne av Kira

Alice har fått sin första kull och det blev en valp. Kira, som vi kallar henne, vägde bara 66 gram och föddes 29/12-2015.
Tyvärr, så överlevde inte Kira, utan dog efter några dagar.

Alice have had her first litter and there was one puppy. Kira, as we call her, only weighed 66 grams and was born 2015-12-29.
Unfortunately, she did not survive, but died after a few Days.